UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN

UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN

  1. Pelayanan Keperawtan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
  2. Pelayanan Kesehatan Jiwa
  3. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut
  4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
  5. Pelayanan Kesehatan Olahraga
  6. Pelayanan Kesehatan Indera
  7. Pelayanan Kesehatan Lansia
  8. Pelayanan Kesehatan Kerja
  9. Pelayanan Kesehatan Matra